Azerbaycan Havayolu Kargo Taşımacılığı Ebedi dost ve kardeş ülke Azerbaycan, Batı Asya ile Doğu Avrupa’nın kesişim noktası olarak Kafkasya’da yer almaktadır. Doğusunda Hazar Denizi, kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde İran bulunmaktadır. Kendisine bağlı olan Nahçivan Özerk Cumhuriyeti’nin ise Türkiye ile kısa bir sınırı bulunmaktadır. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeler arasında bulunmaktadır. Kültürel ve […]

Kırgızistan’a Havayolu Kargo Taşımacılığı Kardeş ülkelerimizden biri olan Kırgızistan gelişen ekonomisinin de etkisiyle, son zamanlarda ülkemizden artarak ürün ithalatı yapmaktadır. Bu ürünlerin satışını yapmakta olan ihracatçı firmalar ise Uluslararası taşımacılık konusunda maliyetlerin yüksekliği sebebi ile alternatif yollar aramaya yönelmişlerdir. Gerek ürün sevkiyatının hızlı olarak istenmesi gerekse ülkenin coğrafik konumu havayolu kargo taşımacılığı konusunda bu ülkeyi […]

Kazakistan Havayolu Kargo Taşımacılığı  Ebedi dost ve kardeş ülkelerimizden biri olan Kazakistan son yıllarda ülkemizden artarak ürün ithalatı yapmaktadır. İki ülkenin coğrafik ve jeopolitik konumu gereği deniz taşımacılığı ile gönderi yapmak mantıksız karayolu taşımacılığı ile taşıma yapmak ise her mevsimde farklı rotalardan farklı fiyatlar ile organize edilebilmektedir. Bu durum uluslararası taşımacılık konusunda ihracatçı firmaları zorlamakta […]

Havayolu Taşımacılığı Genellemeleri – Çözümleri   Havayolu taşımacılığında hepimiz zaman zaman bazı klişe cümleler ile karşılaşmışızdır. Bunlar örneğin; “Havayolu ile taşımak istiyorum ama çok pahalı” veya “ Hızlı diye yolladım 3 aktarma yaptı denizyolu taşımacılığı ile daha çabuk giderdi” şeklinde cümleler olabilir. Aslına bakarsanız bu cümleler bazı durumlar için doğru olmakla birlikte bazı durumlar için […]

MENŞE ŞAHADETNAMESİ Menşe Şahadetnamesi, ihraç mevzusu bir malın hangi ülke menşeli olduğunu gösteren belgedir. Malların hangi ülkede üretildiğini veya farklı bir ülkede gördüğü değişiklikler ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini gösterir. Günümüzde gümrük işlemleri, ülkeler arasındaki mevcut tecim anlaşmasının hükümlerine nazaran yapıldığından, bir malın hangi ülke menşeli olduğunun bilinmesi son derece önemlidir. Örneğin, […]

Havayoluyla gerçekleştirilen hızlı kargo taşımacılığı kapsamında yapılan dışalım ve ihracat işlemlerinin hızlandırılmasını ve basitleştirilmesini hedefleyen düzenleme, 19/07/2011 de Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İhracatta hız ve kolaylığı sağlamak adına getirilen düzenlemeyle hava yoluyla hızlı kargo taşımacılığı kapsamında ihracata konu olan eşya için öngörülen limitler beş katına çıkarılarak, 30 kilogram ve 1500 euro limitleri, 150 kilogram ve […]

Havayolu Taşımacılığı ve Lojistik Üssü olarak Türkiye Hava kargo lojistik üssü olmanın belirleyicileri; talep, altyapı, idari yapı ve arz boyutudur. tarihi ipek yolu üstünde bulunan memleketimiz; şark ile garp, kuzey ile güney arasında bir köprü konumunda olup, batıda halen kargo üssü olarak kullanılan Almanya, Hollanda, Fransa ve Lüksemburg ile doğuda Dubai, Güney Kore ve uzak […]

Taşıma Belgeleri Deniz Konşimentosu (Marine bill of lading, Ocean bill of lading, Bill of lading) Taşıtanın isteği üzerine taşıyıcı veya gemi acentası tarafından düzenlenip taşıtana verilen, malın yüklendiğini ve belirlenen şekilde taşınıp varış yerinde alıcısına teslim edileceğini taahhüt eden belgedir. Bu konşimentonun en önemli özelliği kıymetli evrak niteliğidir. Havayolu Konşimentosu (Airwaybill) Bu konşimento bir makbuzdur. […]

Havayolu taşımacılığında kuru buz tehlikeli midir? Karbonik asit gazı, Katı Karbondioksit veya Kuru Buz olarak adlandırılan kimyasal maddenin moleküler formulü CO2, moleküler ağırlığı 44.01 g/mol, görünümü renksiz erime noktası -57ºC, kaynama noktası -78ºC, viskozitesi 0.07 cP, asitlik ( pK3 ) değeri ise 0.07 ve 10.33 olup quartz sınıfı kristal bir yapıya sahiptir. Kuru buzun Materyal […]

Havayolu Ulaşımının Gelişimi ve Tarihçesi Günümüzde havayolu taşımacılığı; hızla gelişen teknolojik gelişmelerinde neticesinde en güvenli,en etkin ve en konforlu ulaşım araçlarından biri haline gelmiştir. Bunun sonucunda uzak yerlere yolculuklar daha kısa sürede gerçekleşmekte ve bu insanlığa hem kültürel alanda, kültürlerin bir birleri ile daha kolay etkileşimi açısından ve hemde ticari açıdan çok önemli avantajlar sağlamaktadır.Giderek […]